Thermoid

Lona Para Freio

Gotti 3° Eixo 1965


Lona Para Freio

Fnm Fnm 180 1975 Eixo: Dianteiro


Lona Para Freio

Volkswagen Vw 12140 (Freio Varga) 1987 Eixo: Dianteiro


Lona Para Freio

Ford F 19000 1981 Eixo: Dianteiro (Freio Varga)


Lona Para Freio

Scania Kt 113 1991 Eixo: Dianteiro / 3ºeixo


Lona Para Freio

Randon 3° Eixo 1958 Eixo: 3º Eixo


Lona Para Freio

International 9800 (6x4) 2000 Eixo: Dianteiro


Lona Para Freio

Cummins Rsl 413 1970 Eixo: Traseiro